Zaproszenie – „Z Widokiem na Plan Inwestycyjny Europy”

Zaproszenie – „Z Widokiem na Plan Inwestycyjny Europy”

Czym jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i jak z niego skorzystać? Jakie projekty są finansowane z EFIS? Jakie są skutki krótko i długofalowe Planu Inwestycyjnego? Na te i na inne pytania odpowiedzą uczestnicy debaty pt. "Z widokiem na Plan Inwestycyjny dla Europy", która odbędzie się 22 marca w Budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Plan Inwestycyjny i EFIS Plan Inwestycyjny Europy został wprowadzony w 2014 roku w celu uruchomienia i wspierania inwestycji w gospodarkę realną. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to główne narzędzie wdrażania tego Planu. EFIS jest wspólną inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Komisji Europejskiej, której celem jest niesienie pomocy w rozwiązaniu aktualnej luki inwestycyjnej w UE. Głównym założeniem funduszu jest uruchomienie prywatnych środków finansowania inwestycji strategicznych. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych pomaga finansować projekty innowacyjne i infrastrukturalne, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji. Ma na celu usunięcie barier dla inwestycji i zagwarantowanie lepszej przejrzystości i pomocy technicznej tym projektom. Kiedy i gdzie? Debata ma charakter otwarty i odbędzie się w środę 22 marca o godz. 15:00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sala 4W, przy ul. Komandorskiej 118/120. W roli ekspertów wystąpią: Tomasz Gibas - Komisja Europejska Michał Gorzelak- Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Marek Pasztetnik - Zachodnia Izba Gospodarcza Karolina Żelawska- Pałasz - Europejski Bank Inwestycyjny Spotkanie poprowadzi dziennikarz Radia Wrocław Filip Marczyński. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 marca za pomocą formularza bit.ly/widok_InvestEU mailowo na adres ec-wroclaw@ec.europa.eu lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 00. Wstęp bezpłatny.

Łukasz

Łukasz

Łukasz Osiński

0 Komentarzy

Dodaj komentarz