Preloader image
Dolnośląski Klaster Mediów

Dolnośląski Klaster Mediów

Dolnośląski Klaster Mediów zawiązany został z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 26 marca 2015 r.
Dokumenty
Klaster rzeki Odry

Klaster rzeki Odry

Dolnośląski Klaster Rzeki Odry został powołany z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 24 kwietnia 2015 r.
Dokumenty Założycielskie
Prowadzone działania
  • Otwarte posiedzenie Klastra w Siechnicach – 7.10.2015 r.
  • Realizacja zadania „Organizacja konferencji w ramach Dolnośląskiego Klastra Rzeki Odry pn. Rozwój turystyczno – gospodarczy rzeki odry i terenów przyległych oraz opracowanie założeń do funkcjonowania Klastra”
Wrocławski Klaster Starego Miasta

Wrocławski Klaster Starego Miasta

Wrocławski Klaster Starego Miasta został zawiązany z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej na spotkaniu założycielskim w dniu 19.05.2015 r.
Założycielami klastra są
  • Izba Gospodarcza Europy Środkowej
  • Stowarzyszenie „Ulica Świdnicka”
  • Stowarzyszenie „Nasz Rynek”
Dokumenty