Preloader image

Izba Gospodarcza

Europy Środkowej


Dołącz do Izby

Aktualności

Kim jesteśmy?

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest siecią porozumień, kontaktów, wspólnych działań kreowanych bezpośrednio przez członków. Nasze działania są odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie..
Show Details

Kim jesteśmy?

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest siecią porozumień, kontaktów, wspólnych działań kreowanych bezpośrednio przez członków. Nasze działania są odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie..
Prowadzimy działalność nie pobierając od członków opłat za przystąpienie ani składek członkowskich .
Dla naszych członków budujemy sieć kontaktów pozwalającą na współpracę z wieloma podmiotami. Izba to również różne usługi w jednym miejscu.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest:
  • organizacją pozarządową - jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych od 03 listopada 2014 r.
  • samorządem gospodarczym – reprezentujemy interesy naszych członków w kontaktach z administracją samorządową i państwową;
  • zrzeszeniem przedsiębiorców – dotychczas ponad 200 podmiotów zdecydowało się podpisać deklarację członkowską
  • koordynatorem klastrów – z naszej inicjatywy postały w maju 2015 r. cztery klastry
  • realizatorem projektów – aplikujemy o środki na realizację projektów wspierających przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy regionu, ale również rozwój edukacji zawodowej
  • siecią kontaktów – dla naszych członków nawiązujemy współpracę z różnymi podmiotami, Izba ma podpisane kilkanaście porozumień partnerskich np. z Bankiem Peako s. a., Wyższą Szkołą Bankową, Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym sp. z o.o.
Dla naszych członków budujemy sieć kontaktów pozwalającą na współpracę z wieloma podmiotami. Izba to również różne usługi w jednym miejscu.

Dołącz do nas
Zrzeszenie w Izbie jest bezpłatne, aby zostać członkiem należy pobrać deklarację, następnie wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy, odesłać na adres biuro@iges.pl

Pobierz deklarację

Pobierz statut

Misja

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
Show Details

Misja

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zadaniem Izby jest tworzenie partnerstw pomiędzy firmami w zakresie lokalnym oraz międzynarodowym. Dzięki kontaktom, wiedzy, doświadczeniu i sprzyjającemu środowisku, możemy dostarczać naszym partnerom usług na najwyższym poziomie. Budujemy systemy, w ramach których realizujemy projekty, zapewniamy dostęp do nowych klientów, rozwiązań finansowych, prawnych i administracyjnych do kooperacji na każdym poziomie rozwoju.
Działania Izby Gospodarczej Europy Środkowej kierowane są do wszystkich branż istniejących w przestrzeni gospodarczej. Dołączyć do nas mogą firmy bez względu na kraj pochodzenia czy wielkość. Wspólnie z nimi tworzymy warunki do zarządzania, internacjonalizacji i wzrostu biznesu.

Zespół

Łukasz Osiński

Prezes

Tadeusz Warczak

Wiceprezes

Marcin Szuchta

Przewodniczący
Rady Izby

Ewa Osińska

Dyrektor Generalny

Wojciech Malicki

Członek Zarządu

Zapraszamy do współpracy

BELT and ROAD

Izba Gospodarcza Europy Środkowej rozpoczęła działania w ramach projektu współpracy Polsko - Chińskiej pn. "Belt and Road"
Show Details

BELT and ROAD

Izba Gospodarcza Europy Środkowej rozpoczęła działania w ramach projektu współpracy Polsko - Chińskiej pn. "Belt and Road"
W dniu 19.06.2017 r. uchwałą Zarządu Izby został utworzony Departament Współpracy z Chinami w ramach międzynarodowego projektu współpracy Polsko - Chińskiej pn. "Belt and Road". W ramach działania Izba Gospodarcza Europy Środkowej będzie podejmowała inicjatywy zmierzające do stworzenia dobrego klimatu dla wymiany handlowej między naszymi krajami, promocji ekspansji zagranicznej polskich firm, ale również dla rozwoju innowacji i podnoszenia kompetencji pracowników poprzez międzynarodową edukację zawodową, szkolenia i staże.

Członkowie izby:

Lepsza Praca Farmer Group Germaz SoftWizard GGZ Innpact Newton Media STK zona71 Lepsza Praca Farmer Group Germaz SoftWizard GGZ Innpact Newton Media STK zona71

Partnerzy:

TEB WSB DOT CWP DAWG DIR DFG LSSE Pekao PFRON Semper Side Cluster SM Piast TEB WSB DOT CWP DAWG DIR DFG LSSE Pekao PFRON Semper Side Cluster SM Piast