Preloader image
SIR

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest członkiem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Więcej informacji można znaleźć na stronie