Klaster edukacyjny
Glokal

Klaster edukacyjny GLOKAL został zawiązany przez Izbę Gospodarczą Europy Środkowej oraz Stowarzyszenie Semper Avanti. Idea powołania Klastra, którego przedmiotem zainteresowania są podmioty działające
w obszarze edukacji powstała w wyniku inicjatyw jakie podejmują obie organizacje założycielskie. Nasze codziennie działania w Izbie pokazują nam jak ważna jest edukacja zawodowa w funkcjonowaniu zrównoważonej i dobrze rozwijającej się gospodarki. Zmiany rynkowe występują w Polsce niemal nieprzerwanie i mają one bardzo dynamiczny charakter. Ważne jest żeby nauczanie praktyczne szło w ślad za tymi zmianami. Z drugiej strony doświadczenia Semper Avanti, organizacji która od ponad 10 lat pracuje na rzecz młodzieży pokazują, że jest wiele do zrobienia. Międzynarodowe działania jakie podejmuje Stowarzyszenie pozwala dzięki poznanym dobrym praktykom i zagranicznym standardom wdrażać nowe innowacje na rodzinnym rynku edukacji.

 

 

 

Mając powyższe na uwadze ustalono, że celem funkcjonowania Klastra Edukacyjnego Glokal jest umocnienie roli jego członków w Polsce i na arenie międzynarodowej jako potencjalnych partnerów projektowych i biznesowych oraz wspomaganie ich rozwoju z wykorzystaniem potencjału rozwojowego w szczególności poprzez:

- intensyfikację współpracy między samorządem, biznesem i

   organizacjami pozarządowymi,

- rozwijanie umiejętności specjalistycznych mieszkańców Europy,

- wsparcie w obszarze rozwoju lokalnego, społecznego i gospodarczego.

 

Powyższe cele będą osiągane między innymi poprzez:

1. stworzenie wspólnej strategii dla rozwoju edukacji nakierowanej na specjalizacje zawodowe w zakresach uznanych przez członków Klastra za kluczowe;

2. prowadzenie wspólnych działań służących promocji Klastra i

    jego członków, opracowanie i wdrożenie wspólnego programu

    marketingowego dla Klastra;

3. występowanie w interesie rozwoju Klastra oraz jego członków

    przed władzami w, kraju a także europejskimi; działania i

    projekty związane z inwestycjami w tym obszarze;

4. organizacje konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń,

     warsztatów, wymian i dobrych praktyk;

5. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami,

    instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra w szczególności

    z działającymi na terenie Europy.

6. inicjowanie, planowanie i koordynowanie wspólnych projektów

    oraz występowanie z wnioskami o ich dofinansowanie ze   

    środków publicznych, w szczególności z funduszy europejskich.