Wrocławski Klaster Starego Miasta


Wrocławski Klaster Starego Miasta został zawiązany z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej na spotkaniu założycielskim w dniu 19.05.2015 r.

Założycielami klastra są

 ✔ Izba Gospodarcza Europy Środkowej

 ✔ Stowarzyszenie „Ulica Świdnicka”

 ✔ Stowarzyszenie „Nasz Rynek”

Dokumenty

 ✔ Umowa utworzenia i prowadzenia Wrocławskiego Klastra Starego Miasta

 ✔ Deklaracja przystąpienia do Klastra

 ✔ Regulamin Klastra